Co byste měli vědět o elektroinstalaci

Česká republika je pověstná mnoha lidmi, jejichž manuální zručnost dokonce předčí šikovné řemeslníky v okolních zemích. Češi mají „zlaté české ruce“ v genech, neseme si tyto vlastnosti po svých předcích a navíc k tomu přispěla zkušenost z doby socialismu, kdy byli lidé ve většině případů odkázáni na své vlastní síly. Není tedy vůbec s podivem, že se řada kutilů snaží provést zapojení rozvodů elektřiny v domě svépomocí. Zákon bychom však neměli obcházet, ale to neznamená, že bychom i těchto technických záležitostech nesměli nic vědět.

nářadí elektrikáře

Montáž zásuvek

I přesto, že zapojení a oživení silnoproudých elektrických obvodů musí provádět prověřený odborník, je vhodné, když se i laik seznámí alespoň zevrubně s principem a funkcí jednotlivých komponentů. Jedním z nich jsou zásuvkové okruhy, zapojené vždy na samostatný jistič, oddělený od okruhů světelných. Zásuvky se vždy musí instalovat kolíkem nahoru, přičemž je fázový vodič zapojen na levé straně. Pravý otvor slouží pro tzv. pracovní nulák a ke kolíku je přiveden samostatný třetí vodič označený zelenobílou barvou, kterému se odborně říká ochranný nulák. Podle nových přísných norem musí být veškeré elektroinstalace prováděny třížilovými kabely v mědi, tedy nikoli v hliníku, a ochranný nulák nesmí být propojen s pracovním nulákem.

V Česku je také schválen pouze jediný typ zásuvek, a sice pro 250 V s pevným ochranným kolíkem, označené jako 10/16.
skříň s rozvaděči

Svítidla

Světelné okruhy se zapojují na samostatný jistič a na mnoha místech se s nimi ještě setkáte v provedení dvoužilových hliníkových vodičů. Z hlediska bezpečnosti jde o jakýsi kompromis, kdy je pracovní a ochranný nulák sdružen do jednoho vodiče, a kdy při poruše izolační vrstvy fázového drátu může dojít ke kontaktu s kostrou svítidla a nebezpečnému úrazu. V praxi se však zejména stropních svítidel nikdo nedotýká a takové úrazy jsou spíše výjimečné.

Pokud se rozhodnete o celkovou rekonstrukci rozvodů včetně těch světelných, ty se pak provádí opět v mědi třemi žilami kabelů o příslušném průřezu a v takovém případě je možné využít výhodných stropních rozvodných krabic, jejichž součástí je i lustrový hák, a je zde dostatek místa pro svorkovnici.

Revize

Jak už bylo řečeno, instalace a oživení elektroinstalace provádí odborník a to se týká rovněž revizních prací. Tito specialisté musí prokázat platný certifikát a jsou v pravidelných periodách přezkušování ze své odbornosti.