Ošetření bazénové vody

Voda v bazénu se zdá na první pohled často čistá a průzračná. Ovšem z hlediska hygieny tomu tak být nemusí. Proto musíme udržovat stabilní hodnoty vody v bazénu. Díky přesným hodnotám ph budou i ostatní přípravky, které do vody přidáváme, správně fungovat.water
Ph hodnoty vody by se vždy mělo pohybovat na optimální úrovni. Mělo by to být číslo mezi 6,8 a 7,5. V tomto rozmezí se vždy musí nacházet vaše bazénová voda. Pokud by tomu tak nebylo, nebude správně účinkovat ani žádná ostatní chemie do bazénu. Z tohoto hlediska a také mnohých dalších je nezbytné udržovat aktuální hodnotu na optimální úrovni tedy mezi čísly 6,8 a 7,5. Jistě se ptáte, jak toho docílit. Od toho jsou zde přípravky, které slouží ke snižování nebo naopak ke zvyšování těchto hodnot.
A. Pokud budete napouštět váš bazén z distribuční sítě, pak budete dozajista tuto hodnotu upravovat. Pokud bude hodnota vyšší než 7,5, pak budete snižovat.
B. Snižování těchto hodnot je také nezbytné u salinizační jednotky. Zde probíhá samovolná elektrolýza solného roztoku a hodnota se samovolně zvyšuje. Slanost vody a probíhající elektrolýza v salinizační jednotce zkrátka samovolně zapříčiní zvyšování této hodnoty, proto je nezbytné její snižování.
C. Další možností kdy využít ph minus je v případě masivního výskytu hnědých a zelených řas, které jsou pro nás nežádoucí. Pokud je v bazénu vidíte, pak se hodnota ph může také samovolně zvyšovat. V tomto případě je však nezbytné zakročit i z hlediska čištění a využít všechny dostupné prostředky k tomu, abyste bazén opět uvedli do původního stavu, aby voda mohla být opět čistá a průzračná, takže musíte použít opravdu silnou bazénovou chemii spolu s ph minus, aby se stabilizovala i tato hodnota. Nikdo se přece nechce koupat v zarostlém bazénu, řasy nejsou nikomu příjemné.

Jaké přípravky můžete použít?

Existují typy v kapalné i granulované formě. Kapalné se dají objednávat i ve velkoobjemových baleních. Ty mohou být určené pro automatické dávkovače. Vždy je však nezbytné řídit se pokyny uvedenými na štítku daného výrobku. dno