Kapské město


Je mi tÅ™icet dva let a jeÅ¡tÄ› nic moc jsem se nenacestovala, skoro nikdy jsem necestovala, protože na to nemám peníze. Navíc jsem matka samoživitelka, takže je logické, že nebudu mít peníze nazbyt. Sice si se synem nežijeme Å¡patnÄ› a můžeme se také obÄas rozÅ¡oupnout. Ale není to na takové cestování, že bych klidnÄ› mohla dát tÅ™icet tisíc korun za nÄ›jakou lepší dovolenou. My jsme se synem akorát jezdili takhle po dovolené tady u nás v ÄŒeské republice, pak jsme jeÅ¡tÄ› vycestovali do Polska, také do Rakouska a také na Slovensko. Musím uznat, že se novice nejvíce líbilo na Slovensku a potom u nás v ÄŒeské republice. Já se mu nedivím, protože naÅ¡e republika se nám také moc líbí. Myslím si, že ÄŒeská republika nám má opravdu co nabídnout. Moc se mi líbila také Å umava, ale nyní se synem máme opravdu veliké přání. ChtÄ›li jsme se synem cestovat do Kapského mÄ›sta.

Byli jste už v Kapském městě?

Kdo tam nebyl, tak vůbec neví, jak to je nádherné. Já jsem tam sice se synem jeÅ¡tÄ› je vůbec nebyla, ale byla ta moje kamarádka, která udÄ›lala tolik fotek a tolik videí, že jsem se do kapského mÄ›sta zamilovala opravdu na první pohled. UrÄitÄ› to znáte, láska nebo zamilovanost na první pohled. A to neznamená, že to musí být nÄ›jaký ÄlovÄ›k. Že to musí být muž anebo žena a nebo klidnÄ› i nÄ›jaké zvíře. Já jsem se zamilovala na první pohled do Kapského mÄ›sta.

Kapské město je nádherné.

Koukala jsem se tam na hotely a je to docela drahé, ale když jsem potom také vidÄ›la, že v okolí jsou dÄ›tská hÅ™iÅ¡tÄ› nebo dÄ›tské koutky a dokonce také hlídací centra pro dÄ›ti, tak bylo rozhodnuto. Řekla jsem si, že dva roky budu Å¡etÅ™it, dva roky budu úplnÄ› vÅ¡e omezovat. Nebudu si kupovat drahé obleÄení a budu Å¡etÅ™it na Kapské mÄ›sto. ÚplnÄ› se těším, až tam budu. A věřím, že syn bude mít takovou krásnou vzpomínku, na kterou nikdy nezapomene a vždycky se s ní bude moct nÄ›komu pochlubit.