Chápete problematiku mzdy?

Na to, že lidé chodí od ukončení svého vzdělávání až po dosažení věkové hranice pro odchod na zasloužený odpočinek někam do práce, už jsme si v našich, a nejen našich, končinách dávno zvykli. Už dávno nám nepřipadá nic divného na tom, že se lidé třeba nechají zaměstnat v nějaké firmě, kde je jim přislíbeno, že za odvádění určité práce dostanou jistou sumu peněz, jež jim má sloužit k následnému uspokojování životních potřeb. Tak už to prostě chodívá, že se u nás dostává za práci mzda.

Jenže navzdory dlouhé době, po kterou to u nás takto chodí, si mnozí z nás dosud až tak docela nezvykli a nepochopili plně problematiku týkající se mezd. A toto nepochopení může leckomu přinášet spoustu nepříjemností.

EU bankovky

Vezměme si například už jen to, jak se stanovuje při uzavírání nějaké té pracovní smlouvy mzda. Zaměstnavatel nabídne zaměstnanci určitou hrubou mzdu a je na uchazeči o práci, zda tuto přijme. Jenže s tím může být určitý problém, a to ten, že hrubá mzda není to, co člověk za svoji práci v plném rozsahu dostane. Z té se musí napřed zaplatit všechny srážky a povinné odvody, tedy přinejmenším daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění, a až pak dostane člověk to, co z této dohodnuté částky ještě zbývá. A mnozí z nás pochopitelně nejsou profesionální účetní a nedokážou si představit, kolik že na ně tedy z oné hrubé mzdy zbude.

bankovky EU

A tak je třeba si to spočítat. A třeba také provést kontrolu toho, kolik někdo takový dostane na hodinu. Protože tu musí být zajištěn příjem, jenž člověk dostane a ze kterého bude žít, a také musí být jisté, že člověk není brán na hůl tím, že pracuje za málo peněz víc, než kolik se u nás smí. A k tomu dokonale poslouží, když se využije pro výpočet čisté hodinové mzdy Kalkulačka čisté mzdy, která zaručí férové jednání zaměstnavatele i to, že se někdo nepřepočítá a nebude chudý jako ta kostelní myš.