Klidnější noci s těžší přípravou

Začínající investoři si často volí styl obchodování, aniž by o tom věděli. Měnami, akciemi, dluhopisy ale i časovým rozmezím nebo objemy http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%2520Matematika%2520S%25C5%25A0/05%2520Stereometrie/04%2520T%25C4%259Blesa/03%2520Objemy%2520a%2520povrchy%2520mnohost%25C4%259Bn%25C5%25AF%2520II.pdf kontraktů se profilují do několika z mnoha skupin, do kterých se obchodníci zpravidla řadí. Pokud s investováním do měn/akcií začínáme, můžeme si sami zvolit skupinu, která nám vyhovuje a učit se přesné postupy, které jsou pro tuto skupinu charakteristické. Stejně tomu tak je i s intradenním obchodováním, které nabízí klidnější spaní, ale i složitější přípravu.Křivka růstu.jpg

Proč uzavírat pozice každý den
Jak jsme se již dozvěděli výše, existuje mnoho typů investorů, kteří se liší mnoha různými kritérii. Jedním z nich je i časová osa uzavřených obchodů, která může být v řádech několika minut, hodin nebo i týdnů. Intradenní obchodování Tradecz se zaměřuje na typ nákupů a prodejů, které se odehrávají během jednoho dne a obchodník tak nikdy nejde spát s otevřenými pozicemi. Výhodou této metody je to, že můžeme klidně spát a nemusíme se obávat, že bychom naše těžce vydělané peníze přes noc ztratili. Nevýhodou ale je vyšší náročnost, která je důsledkem nutnosti uzavřít všechny pozice bez ohledu na jejich profitabilitu. Výběr jednotlivých měn a objemu nákupu je tak mnohem náročnější a nelze počítat s dlouhodobější korekcí nebo možnou změnou v náš prospěch.

Výhody:

  • Klidný spánek
  • Každý den začínáme od znovu
  • Více obchodních příležitostí

Nevýhody:

  • Náročnější na psychiku
  • Vyšší náklady
  • Velká časová náročnost

Růst a pokles na trhu.jpg
Jednodenní styl obchodování je možností, jak si dobře vydělat a zhodnotit vložené peníze, ale vyžaduje dobrou přípravu, skvělou analýzu trhu a pevné nervy. Ne každému tento styl vyhovuje, a proto je lepší, začít u dlouhodobých pozic, které vyžadují méně času a jsou skvělým odrazovým můstkem pro budoucí přechod na krátké a velmi krátké pozice, které vyžadují víc soustředění a koncentrace.