Podnikání s úsporami

Do listopadu 1989 byly v tehdejším Československu politické poměry, které, nejenže soukromé podnikání nepodporovaly, ale přímo trestaly. Pojem melouchářství, měl svou oporu v trestním zákoníku a lidem, kteří něco uměli a chtěli být prospěšní i mimo mantinely centrálně plánovaného hospodářství se museli skrýt ve stínu šedé ekonomiky a trnout, jestli je některý uvědomělý spoluobčan nenahlásí úřadům za nedovolené podnikání. Tento nelogický posto, měl oporu v základních dogmatech tehdejšího režimu o třídní rovnosti, kde všichni měli mít stejně, a průměr byl standardem. Naštěstí se událostmi v listopadu 1989 uvolnily společenské poměry a velmi ztěžka se začalo navazovat na historii podnikání z První republiky a krátkého období po válce, kdy svoboda osobní i svoboda podnikání trvala jen do komunistického puče v únoru 1948.

cena

Polistopadové hledání a slepé uličky jsou už za námi a soukromé podnikání je něčím samozřejmým, s danými pravidly, s úspěšnými i méně úspěšnými subjekty a projekty a trh si již sám eliminuje a reguluje, ty podnikatelské aktivity, které mají budoucnost a ty, které smysl postrádají. Měnilo se i celé ovzduší v podnikatelském sektoru, je pořád nutné mít na paměti, že zde vznikalo nové dítě se všemi nemocemi a problémy dospívání. Prvotní živnostenské pokusy pro úspěšné z nich znamenaly strop podnikatelských možností a byli zde lidé, kteří chtěli svůj obor podnikání dále rozvíjet a povyšovat na jinou úroveň. Toto vedlo k rozvoji dalších podnikatelských forem, různých sdružení podnikatelů, s.r.o. akciových společností a dalších. Tyto přerody z fyzických osob na právnické, nebyly rovněž bez porodních bolestí, ale trh sám si tyto problémy vyřešil a narovnal.

podnikání

Souběžně s tímto vývojem se rozvíjel i sekundární trh s firmami, začaly se zřizovat první virtuální sídla a celkově se upravovala doktrína o zakládání a chodu společností. Mezi těmito poskytovateli má naše Skupina Farkas Česko s.r.o., svou pevnou pozici s více než desetiletou tradicí. Naše působnost obsahuje celou Českou republiku a Polsko. Osobně nás můžete navštívit na devíti místech, kde jsme otevřeli své zastupitelské kanceláře. V případě, že vám vyvstala potřeba zřídit živnost, či založit společnost, popřípadě zakoupit již založenou společnost s čistou a čitelnou historií, ať již plátce nebo neplátce DPH, navštivte nás, popřípadě navštivte naše webové stránky, kde jsou informace o firmě na prodej v Ostravě.

Budeme se těšit